Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” jest organem prowadzącym „Kolorową Szkołę” Niepubliczną Szkołę Podstawową w Ostrołęce, „Kolorowe przedszkole” i Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Placówki mieszczą się w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 34/36.

Do szkół i przedszkola uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność ruchowa, intelektualna, Zespół Retta, autyzm, Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce).

Uczniowie uczestniczą w bardzo dobrze zorganizowanych zajęciach dydaktycznych, prowadzonych przez aktywną kadrę podnoszącą na bieżąco swoje kwalifikacje. Baza szkoły jest systematycznie modernizowana i doposażana, co pomaga efektywnie kształcić i doskonalić umiejętności uczniów.

W pracy na lekcjach wykorzystujemy alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC: piktogramy, gesty Makaton, jak i wszystkie inne sposoby porozumiewania się z dzieckiem niemówiącym. Stopień zaawansowania ucznia w posługiwaniu się AAC jest uzależniony od umiejętności poznawczych dziecka.

Małgorzata Szafrańska


Prezes Stowarzyszenia „Dajmy Razem Szansę”

Kontakt: tel. 515 266 099 lub 508 861 855
e-mail: malgorzata.szafranska@o2.pl

Pedagog specjalny – oligofrenopedagog

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i  wychowania przedszkolnego Terapeuta stymulacji audio-psycho-lingwistycznej wg. metody A.Tomatisa – uprawnienia do pracy na sprzęcie analogowym.

Ukończone liczne kursy, szkolenia oraz warsztaty dotyczące edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

O mnie: Spełniam się w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo prowadząc działania w zakresie edukacyjnym. Poznałam ich problemy, sukcesy i pragnienia.

W 2012 roku założyłam Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę”, które jest organem prowadzącym szkoły: „Kolorową Szkołę” Niepubliczną Szkołę Podstawową, Niepubliczne Gimnazjum w Ostrołęce, Szkołę Przysposabiającą do Pracy
i „Kolorowe Przedszkole”. We wszystkich placówkach uczą się dzieci niepełnosprawne. Czas wolny poświęcam działalności społecznej.

„Jestem zwykłym człowiekiem, zawsze staram się zrozumieć drugą osobę, nie ulegam uprzedzeniom. Uparta, konsekwentna, wymagająca od siebie i innych. Doceniam szczerość i otwartość. Podziwiam „bohaterstwo” ludzi doświadczanych przez los”.