Szkolenie – Pierwsza pomoc

19 lutego 2020 roku w szkole odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Celem edukacyjnym szkolenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Pracownicy ćwiczyli zasady resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach,…

Czytaj więcej