Dyrekcja, kadra pedagogiczna i niepedagogiczna wraz z dziećmi pragną złożyć wszystkim świąteczne życzenia.